MĚJTE VIZI A POSOUVEJTE SE ZA HRANICE SNŮ.

Vaší vizi těžko můžeme formulovat za vás, ale můžeme vám k ní pomoci. Společně si sedneme a místo urgentních věcí se budeme zabývat těmi důležitými!

Co dokážeme my

  • Pomoci Vám formulovat poslání a vizi a na základě nich definovat a pomoci realizovat konkrétní cíle
    (to vše po důkladném obeznámení s vaší firmou a její současnou kulturou)
  • Napsat texty pro propagační materiály, webové stránky
    (weby umíme i kompletně zrealizovat)
  • Navrhnout vizuální identitu
    (barvy, logo, vizuální styl)

Co dokáže poslání a sdílená vize

  • Dává jasný smysl vaší činnosti
  • Umožní zaměřit se na zvyšování hodnoty pro zákazníka
  • Úžasně motivuje zaměstnance
    (vždyť co je víc, než podílet se na utváření něčeho velkolepého)
  • Stmeluje tým
  • Ukáže světu, že to myslíte opravdu vážně
  • Ujasní, které činnosti jsou pro firmu skutečně důležité
  • Je kompasem pro strategické plánování
  • Vede vás ke správným krokům a tím posiluje vaše podnikání
  • Díky němu víte, že úspěchu můžete dosáhnout
  • A taky pomáhá utvářet jedinečnou firemní kulturu

Žijeme svou vizi! A co vy?

Setkejme se třeba u kafe a vy se rozhodnete, jestli spolu položíme základy vašeho poslání a vize!

CHCI SI DOMLUVIT NEZÁVAZNOU SCHŮZKU